Tannkjøttssykdom

Friske tenner

Friske tenner består av krone og rot. Kronen utgjør den synlige delen, mens roten normalt ikke er synlig. Tannkjøttet ligger tett inntil tannen. Men mellom tannkjøtt og tann finnes en spalte, tannkjøttslomme, som normalt er et par mm dyp.

Tannkjøttssykdom

Tannkjøttssykdom kan være tannkjøttsbetennelse (gingivitt) eller tannløsningssykdom (kronisk periodontitt). Tannkjøttsbetennelsen berører tannkjøttet rundt tannen. Tannløsningssykdommen involverer tannroten i tillegg. Det er viktig du daglig fjerner bakteriebelegget som dannes på tennene. Hvis du ikke klarer å gjøre tennene rene hver dag, vil bakteriebelegget langs tannkjøttskanten, føre til at det utvikler seg en tannkjøttssykdom. Tannkjøttssykdom gir vanligvis ikke smerte, så det er vanskelig å oppdage dette på egenhånd. Derfor bør du gå regelmessig til tannlege for kontroll.

Tannkjøttsbetennelse - gingivitt.

Tannkjøttsbetennelse - gingivitt. Tannkjøttet er betent. Det er rødt og hovent, sitter noe løst rundt tennene, blør lett når du pusser og kan være litt ømt. Årsaken til dette er at bakteriebelegg har fått ligge i ro noen dager. Det er ofte forkalket til tannsten og har ru overflate som virker som "trekkpapir" for nye bakterier og mer tannstensdannelse. Tannsten samler seg da også ofte nede i lommen mellom tannkjøtt og tann. Dersom bakteriebelegg og tannsten blir fjernet regelmessig, kan tannkjøttet bli friskt igjen. Over tannkjøttskanten kan du fjerne bakteriebelegget selv, men tannsten og belegg under tannkjøttskanten, må fjernes av tannlege/tannpleier. Noen får lettere tannsten enn andre og har behov for å gå oftere til behandling.

STIKKORDET ER: DAGLIG RENHOLD.


Tannløsningssykdom

Tannløsningssykdom (kronisk periodontitt). Periodontitt begynner med en tannkjøttsbetennelse som utvikler seg til dype lommer langs tannroten. Betennelsen fører til at en del av fibrene som fester tannen til kjeven, blir brutt ned. Dette gjør at tennene gradvis løsner, fordi tannbenet rundt røttene trekker seg tilbake. Man merker sjelden noe før tennene begynner å bli løse, og sykdommen utvikler seg hos de fleste langsomt. Symptomer som hevelse og verking kommer ofte i sluttfasen av sykdommen. Et røntgenbilde viser hvor stor nedbrytningen av tennenes feste er.

Behandlingen av periodontitt tar først og fremst sikte på å stoppe utviklingen av sykdommen, da festet som er tapt sjelden kan gjenvinnes. Det har vært en drøm å få kjevebenet til å vokse ut igjen, slik at tennene kan få nytt feste. Forskning har gitt metoder, men resultatet er usikkert. Tannsten og bakteriebelegg fjernes på tennenes overflate og i de dype tannkjøttslommene, (ofte med bedøvelse). For å få rotoverflaten tilgjengelig for rens, kan det være nødvendig med operativt inngrep. Så er det viktig at du, som pasient, selv forbedrer din munnhygiene, for å hindre at betennelsen utvikler seg videre.

Her er vi for å ta vare på dine tenner i Asker & Bærum.