Bro - Når en tann mangler

Noen ganger slites tenner så mye at vi mister dem. De vanligste årsakene til tap av tenner er tannløsning i forbindelse med tannkjøttssykdom, store hull i tennene, og frakturer fordi en tann deler seg. Når du mangler en eller flere tenner, kan disse erstattes ved å lage en bro. Forutsetningen er at du har støtte i egne tenner ved siden av den åpne tannluken. Luken fylles igjen ved at tennene du mangler erstattes av kunstige tenner (kroner) som festes sammen i en rekke med støtte i dine egne.
Å få laget en bro der du mangler en eller flere tenner, er ofte avgjørende for god tyggefunksjon og balanse i munnen. Hvis en luke i tannrekken synes godt, kan det også være en estetisk sak.
Fremgangsmåten er den samme som ved fremstilling av en krone på en enkel slitt tann, men i en bro er kronene loddet sammen.

Implantat

Når man mangler en eller flere tenner er det mulig å sette en skrue i kjevebenet (implantat). Implantatet erstatter da rotfeste som mangler for å bygge en krone eller bro. På implantatet festes det så en eller flere kunstige tenner. Vi henviser til en kirurg som utfører denne behandlingen.